Privacy & Disclaimer

Mobilander.nl is nauwkeurig en gericht samengesteld. Het is echter toch mogelijk dat de informatie die op de website wordt gedeeld foutief en/of incompleet is. Aan de gedeelde informatie kunnen aan Mobilander.nl dan ook geen rechten worden ontleend. Op ieder moment kan alle informatie op de website, zonder dit voorafgaand te communiceren, worden aangevuld en/of gewijzigd.

Het is te allen tijde absoluut verboden om auteursrechtelijke informatie en beeldmateriaal van Mobilander.nl openlijk te maken, te kopiëren of te archiveren zonder schriftelijk akkoord van Mobilander.nl.

Aansprakelijkheid

Schade die ten gevolge van besluiten en/of handelingen die gegrond zijn op door ons gedeelde informatie is, wordt door ons niet geaccepteerd. Daarnaast zijn wij niet responsabel voor het mogelijke slecht of niet functioneren van de website. Mobilander.nl maakt gebruik van links die verwijzen naar externe websites die niet onder eigen beheer vallen. Mobilander.nl aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en functioneren, alsmede de kwaliteit die deze websites bieden.

Cookies

Mobilander.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die zelfwerkend verzonden worden naar uw webbrowser en worden geplaatst op uw harddisk. De cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden uitsluitend gebruikt voor de kennisgeving van uw bezoek aan de site. U dient de cookies te accepteren, zodat het optimale uit Mobilander.nl kan worden gehaald.

Privacy

Mobilander.nl gebruikt advertentiebedrijven die bij uw bezoek aan onze website advertenties laten zien. Mogelijk ziet u om die reden advertenties waarvoor u belangstelling heeft. Deze advertentiebedrijven maken geen gebruik van persoonlijke gegevens, zij gebruiken uitsluitend informatie van uw bezoek aan onze website.

Indien alteratie in ons beleid of de wet zich voordoet, dan wijzigt Mobilander.nl te allen tijde deze privacy & disclaimer. Evenzeer is deze privacy & disclaimer enkel geldig voor Mobilandere.nl en niet voor de websites die via onze site bezocht kunnen worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.

© 2024 Mobilander.nl | Links | Privacy & Disclaimer | Sitemap